Posledné pridané

14.6.2011
pridané fotografie [Regionálne športové hry žiakov špeciálnych škôl]

5.5.2011
pridané fotografie [Regionálny stolnotenisový turnaj]

9.4.2011
pridané propozície k ST turnaju

9.3.2011
pridané fotografie [Vianoce, tvorba žiakov, šport.aktivity]

5.3.2011
pridaná prezentácia 60.výročia [zameranie.html]

5.3.2011
doplnené zameranie školy

5.2.2011
pridané fotografie

1.2.2011
zoznam zamestnancov

1.2.2011
dokumentácie

1.2.2011
pridané projekty


Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote.

run.gif

Regionálne športové hry žiakov špeciálnych škôl

Dňa 7.6.2011 sa uskutočnili Regionálne športové hry žiakov špeciálnych škôl, ktoré v tomto roku organizovala naša škola v spolupráci s Občianskym združením Slnko pre všetkých – Detský fond Rimavská Sobota.

Športového podujatia sa zúčastnilo spolu 9 škôl: ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Hnúšťa, ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Rimavská Seč, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Jelšava, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota, ZŠ Tisovec – špeciálne triedy a naša škola. Žiaci súťažili v štyroch atletických disciplínach: hod, krátky beh, skok a dlhý beh. Boli rozdelení do troch vekových kategórií. Žiaci podali pekné športové výkony, víťazi si odniesli medaily a diplomy. Celkovo bolo rozdaných 68 cien. Boli hodnotené aj jednotlivé školy.

Najlepšie si počínali športovci zo ŠZŠ Hnúšťa, na druhom mieste skončili dve školy – ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota a naša škola a na treťom mieste ŠZŠ Lučenec. Po ukončení súťaží sa športovci občerstvili výborným guľášom, ktorý pre nich pripravil náš bývalý kolega Tibor Mattyašovský, za čo mu patrí veľké poďakovanie.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom podujatia :
Mesto Rimavská Sobota
medail.gif OZ Slnko pre všetkých Detský fond Rimavská Sobota
Ing. Ľubomír Slocík
František Gál Rimavská Seč
Mgr. Štefan Černok
MUDr. Ivan Hlaváč s manželkou
Ing. Peter Mináč
Mgr. Zlatka Sucháčová s manželom
Ľudovít Pollák s manželkou

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom našej školy, ktorí sa veľkou mierou podieľali na hladkom priebehu celého športového podujatia. Tešíme sa o rok na ďalšie športové hry.Fotografie z akcie.


raketa.gif

Regionálny stolnotenisový turnaj družstiev žiakov špeciálnych škôl

Dňa 29.4.2011 sa uskutočnil regionálny stolnotenisový turnaj žiakov špeciálnych škôl, ktorý už tradične organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo spolu 6 družstiev, dve družstvá z našej školy a po jednom zo ŠZŠ Rimavská Sobota s VJM, ŠZŠ Hnúšte, ŠZŠ Klenovca a RC Čerenčany. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých umiestnení na prvom a druhom mieste hrali v semifinálovej a finálovej časti.

Najlepšie si počínalo „A“ družstvo našej školy v zložení R. Farkaš, K. Trifonti, M. Banda a A. Oláhová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ŠZŠ Hnúšťa a tretie miesto si vybojovalo družstvo „B“ našej školy v zápase so ŠZŠ Klenovec. Žiaci pri zápasoch preukázali bojovnosť, ale i priateľského športového ducha.
Víťazi si odniesli diplomy a pekné ceny.

Odmenení boli aj jednotlivci, hlavne dievčatá, ktoré sa ani v zápasoch s chlapcami nestratili. Poďakovanie pri organizácií turnaja patrí hlavne Špeciálnej základnej škole s VJM v Rimavskej Sobote, ktorá poskytla telocvičné priestory a TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota, ktorá poskytla materiálne vybavenie.
propozicie  FOTO z akcie

Špeciálna základná škola v Rimavskej Sobote patrí do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Banskej Bystrici.

Škola sídli na Bottovej ulici č. 13 v Rimavskej Sobote a má bohatú históriu. Jej vznik sa datuje k roku 1949, kedy sa začalo s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím v našom meste. Poskytuje výchovu
a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 6 do 16 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.

V škole sa organizujú rôzne kultúrne, športové a spoločenské akcie pre žiakov našej školy aj pre žiakov škôl
v našom regióne. V súčasnosti sa žiaci pod vedením pedagógov školy pripravujú na školské kolo v prednese poézie a prózy, v speve ľudových piesní, na školský a regionálny turnaj žiakov v stolnom tenise, vybíjanej
a športových hier.


Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme.

Created by: Tomas Zeleznik (c) 2011 ma$!ne